คสช. หวั่นเศรษฐกิจติดลบมีผลต่อสังคมไทย

คสช. หวั่นเศรษฐกิจติดลบมีผลต่อสังคมไทย

คสช. แนะให้เฝ้าสังเกตอย่างใกล้ชิดกับแนวโน้มสังคมไทย เกรงว่าจะมีปัญหาเนื่องจากว่าขณะนี้ จีดีพี มีการขยายตัวลดลง ซึ่งมีผลทำให้สังคมไทยในปัจจุบันกำลังมีหนี้ครัวเรือนสะสมอยู่เยอะ และมีแนวโน้มเพิ่งสูงขึ้นเรื่อยเรื่อย จนตอนนี้สัดส่วนของ จีดีพี ใกล้จะถึง 80 เปอร์เซ็นต์แล้ว แต่ในขณะเดียวกันตอนนี้เรื่องของค่าฝุ่น PM2.5 ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือแม้แต่เรื่องของการส่งออก

ก็ลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกันซึ่งตอนนี้ได้ส่งผลกระทบกับแรงงานไทยแล้ว และกำลังลุกลามกลายเป็นปัญหาสังคม เพราะตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นประเทศไทยกำลังมีปัญหาไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวที่ไทย โดยจำนวนนักท่องเที่ยวถือว่าลดลงมากอย่างเห็นได้ชัดทำให้ตอนนี้บริษัทและโรงงานต่างต่างยิ่งกิจการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ซึ่งปัญหานี้เป็นกับทุกจังหวัดและทั่วประเทศไทยแล้ว

      เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศไทยขนาดนี้อยู่ในการชะลอตัว จึงมีการส่งผลต่อหนี้สินครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น และยิ่งทวีความเพิ่มขึ้นเรื่องเรื่องซึ่งหากทางรัฐบาลยังไม่สามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาในขณะได้แล้วละก็ค่าจีดีพี เกี่ยวกับแรงงานอาจจะมีการดิ่งลงมาที่ 0 ได้เลย ในตอนนี้เนื่องจากเราจะเห็นได้ว่าในตอนนี้กิจการและบริษัทต่างต่าง  ต่างก็ได้รับผลกระทบกันหมด ดังนั้น ทางแก้ไขปัญหาของทางบริษัทและเจ้าของกิจการส่วนใหญ่จึงมักจะลดต้นทุนการผลิต ลดปริมาณพนักงานลง และบางบริษัทที่ไม่สามารถสู้กับปัญหาพิษเศรษฐกิจไหวก็ปิดกิจการไปเลย

ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชน ตกงานกันเป็นจำนวนมาก และคนที่ตกงานหรือได้รับการลดเงินเดือนเงินก็จะไม่พอใช้ ดังนั้น ปัจจุบันคนส่วนใหญ่จึงไม่มีเงินที่จะไปชำระหนี้ที่มีการกู้ยืมกับทางธนาคารเอาไว้  ทำให้ผลกระทบมีผลต่อกันมีผลเป็นห่วงโซ่อาหารไปเรื่อยเรื่อย

ในขณะนี้อัตราการจ้างงานลดลงอย่างเห็นได้ชัดและอัตราการเลิกจ้างงานมีผลอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการสวนทางกันอย่างชัดเจน และข้อมูลเหล่านี้กำลังกระทบกับเศรษฐกิจของไทย ด้วยตอนนี้ปัญหาค่าฝุ่นละอองที่เยอะมากจนติดอันดับโลก และยังมีปัญหาประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงของการแพร่ระบาดทำให้ เจ้าของธุรกิจต่างประเทศไม่ยอมมาลงทุนในไทย

และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่แม้จะไม่ใชประเทศจีนก็ชะลอการเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยทำให้มีผลกระทบกับธุรกิจในประเทศไทยซึ่งมีผลตั้งแต่ สายการบิน บริการแท็กซี่ ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท และอื่นอื่นอีกมากมาย ตอนนี้จำนวนคงว่างงานคิดเป็น สามแสนเจ็ดหมื่นคนแต่นี่ก็ไม่รู้ว่าจะใช่ข้อมูลจริงหรือไม่ เพราะความจริงแล้วคนว่างงานอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้

Comments are closed.