นวัตกรรมการผลิต 

นวัตกรรมการผลิต 

ผู้นำแห่งนวัตกรรมการผลิตตอนนี้ก็คงไม่มีใครสามารถสู้ประเทศจีนได้เพราะว่าถือว่ามีการพัฒนาเทคโนโลยีอยู่เสมอรวมถึงสร้างนวัตกรรมใหม่ๆประเทศจีนเป็นผู้นำ 5g เป็นระบบแห่งอนาคตเพราะว่าสามารถควบคุม Robot ต่างๆหรือแม้แต่เป็นสายการผลิตได้จากระยะทางไกลต่อไปในอนาคตอาจจะมีโรงงานการผลิตที่ไม่ต้องใช้คนเลยแม้แต่คนเดียวแต่ใช้การควบคุมของระบบ AI ในการคิดประเมินผลว่าสายการผลิตควรทำอย่างไรบ้างแล้ว

ก็ต้องการวัตถุดิบอะไรบ้างในการที่จะสามารถเดินกระบวนการต่างๆได้ในกรณีที่เราใช้ควรมาเป็นระยะเวลานานและงานต่างๆถูกนำเข้ามาใช้อยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานที่อันตรายแค่ไหนก็ยังใช้ควรอยู่แต่ในปัจจุบันการที่ลดความเสี่ยงนี้ก็มีการคิดนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาอยู่เสมอเพื่อลดความอันตราย

ในการทำงานลงเพิ่มศักยภาพในการทำงานโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั่นเองเข้ามาช่วยเหลือในส่วนนี้สิ่งเหล่านี้เองคือการทำให้มนุษย์หรือควรทำงานน้อยลงและสามารถสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้ เพิ่มศักยภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นและในปัจจุบันก็มีหลายโรงงานในประเทศไทยแล้วเริ่มมีการนำระบบต่างๆเข้ามายกของทำของมีการเชื่อมต่างๆมีการพัฒนาอยู่เสมอ  Robotต่างๆ

ถูกนำเข้ามาใช้ในงานที่หนักและขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นการยกของยกสิ่งต่างๆรวมถึงการประกอบสิ่งของขึ้นมาขนาดใหญ่โรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ้นชื่อต่างๆเริ่มมีการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาพัฒนาในองค์กรของตัวเองเพื่อสุขภาพหรือว่าความสามารถในการผลิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์ตั้งแต่เริ่มการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ

ก็มีการใช้ระบบในการทำหรือ AI ในการทำเพื่อควบคุมกระบวนการผลิตก่อนหน้านี้แรงงานที่ต้องมีการหยิบจับหรืองานอันตรายต่างๆที่มีความเสี่ยงจะทำชิ้นงาน ก็จะมีการประดิษฐ์โรบอทที่ขึ้นมาเฉพาะทางเพื่อทำสิ่งนั้นโดยเฉพาะและสามารถอัพเดทซอฟแวร์ต่างๆได้เพื่อที่สามารถทำงานได้อย่างหลากหลาย

เมื่อทำงานในส่วนตรงนั้นเสร็จแล้วก็สามารถนำโรบอทที่ไม่ได้ใช้จากนั้นจุดนั้นไปใช้ในส่วนอื่นๆอีกด้วย อย่างไรก็ตามประเทศจีนที่เป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีการผลิตณขณะนี้ก็เริ่มมีการกระจายความรู้ต่างๆมายังบริษัทในประเทศไทยรวมถึงการเอาเม็ดเงินต่างๆมาลงทุนในประเทศไทยสร้างงาน

หรือแม้แต่เป็นบริษัทเพื่อรับผลิตสิ่งของต่างๆรวมถึงประกอบอยู่ในประเทศไทยการเรียนรู้หรือโอกาสต่างๆในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดก็จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีความเป็นไปได้ว่าในอนาคตจะมีการใช้สิ่งเหล่านี้อย่างแพร่หลายจึงจำเป็นต้องให้หน่วยงานต่างๆมีการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อนำองค์ความรู้ต่างๆกระจายสู่ในภาคธุรกิจต่างๆ

 

สนับสนุนโดย  พนันออนไลน์ ฝากขั้นต่ํา100

Comments are closed.