ปิดวัดหลวงพ่อโสธรงดให้ประชาชนเข้าสักการะ 

ปิดวัดหลวงพ่อโสธรงดให้ประชาชนเข้าสักการะ 

  เนื่องจากปัญหาสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าที่กำลังลุกลามอย่างกว้างขวางอยู่ในประเทศไทยในขณะนี้ส่งผลให้หลายๆที่ได้มีการปิดบริการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไม่ว่าจะเป็นสถานบันเทิง   โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร ผับ and Restaurant นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นนี้แล้วสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของวัดก็เริ่มปิดให้บริการไม่ให้ประชาชนเข้าไปกราบไหว้สักการะพระพุทธรูปเนื่องจากว่าวัดบางแห่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงประชาชนนิยมไปกราบไหว้ขอพรพระจันทร์เป็นจำนวนมาก

ซึ่งเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เป็นสถานที่ที่ประชาชนไปอยู่รวมกันแบบแออัดดังนั้นจึงเป็นสถานที่ที่สามารถที่จะปีกันแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่าได้และคนสามารถติดต่อกันได้เป็นจำนวนมากเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ให้ปิดสถานที่เที่ยวคราวหากสถานที่ไหนเป็นแหล่งที่คนไปรวมตัวกันเยอะๆดังนั้นวัดหลวงพ่อโสธรวรารามวรมหาวิหารจังหวัดฉะเชิงเทรา

จึงได้มีการออกมาประกาศของดไม่ให้ประชาชนพากันไปกราบไหว้หลวงพ่อโสธรเป็นการชั่วคราวโดยจะมีการปิดประตูไม่ให้เข้าเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 เดือนมีนาคมปีพศ 2563 และจะเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 1 เมษายนปีพ.ศ 2563 หรืออาจจะต้องดูสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งว่าจนถึงณเวลานั้นแล้วสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าจะดีขึ้นหรือไม่ 

        มีการประกาศการเข้าไปไหว้สักการะหลวงพ่อโสธรแล้วทางวัดยังมีการแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันว่างานพิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากน้ำซึ่งปกติจะมีการจัดงานขึ้นทุกปีนั้นในปีนี้ทางวัดของมดในการจัดงานเป็นการชั่วคราวก่อนเพื่อลดความเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าขึ้นมาได้เนื่องจากมีการจัดงานชาวบ้านก็จะมาชุมนุมกัน

ภายในงานอย่างหนาแน่นซึ่งอาจจะทำให้มีบุคคลที่ติดเชื้อไวรัสกรุณาเข้ามาร่วมพิธีและอาจจะมีการแพร่เชื้อให้กับคนอื่นๆที่ไม่ได้มีการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าก็ได้ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่กำลังลุกลามอย่างหนักในประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ทางวัดจึงได้ของดการทำกิจกรรมพิธีการต่างๆเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาไว้เป็นการชั่วคราวและถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางวัดก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

     สำหรับวัดหลวงพ่อโสธรนั้นเราทุกคนทราบกันดีว่าตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งในแต่ละวันจะมีลูกศิษย์ลูกหาและประชาชนที่นับถือหลวงพ่อโสธรพากันไปกราบไหว้ขอพรและบนบานศาลกล่าวกันเป็นจำนวนมากซึ่งหลังจากที่มีการแจ้งการเข้าสักการะหลวงพ่อโสธรในครั้งนี้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาและบรรดาประชาชนที่ยังรักเคารพหลวงพ่อโสธรต่างก็รู้สึกเศร้าเสียใจแต่ก็เข้าใจว่าในสถานการณ์เช่นนี้เราทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้

Comments are closed.