Browsed by
Tag: เมื่อไหร่ที่เศรษฐกิจไทยจะดีขึ้น

เมื่อไหร่ที่เศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นถ้าเรายังต้องกู้เงินมาแจกกันอยู่อย่างนี้

เมื่อไหร่ที่เศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นถ้าเรายังต้องกู้เงินมาแจกกันอยู่อย่างนี้

        จากเครื่องไหนเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของไวรัสโคโรนารัฐบาลได้…

Read More Read More