การชั่งน้ำหนักของ feedback ของผู้ใช้บริการ

การชั่งน้ำหนักของ feedback ของผู้ใช้บริการ

ความเป็นไปได้ในการร่วมมือกันของหลายๆฝ่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของบริษัทต่างๆ บริษัทต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีการต่อสู้กับตลาดที่เพิ่มมากขึ้นและปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในการแข่งขันกันทางด้านโครงสร้างของบริษัทเอง หรือในการแข่งขันกันเรื่องยอดขายหรือผู้ใช้บริการต่างๆเกิดความชำนาญของแต่ละบริษัทที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในความรวดเร็วของเทคโนโลยีในปัจจุบันจึงทำให้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

เพราะมีการนำเสนอความคิดเห็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านลูกค้าหรือผู้รับบริการสามารถส่งความคิดเห็นเข้าไปที่บริษัทได้โดยตรงจึงทำให้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นออกมาเป็นบริการหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีคุณภาพและความต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก ทำให้บุคคลเหล่านั้นสามารถใกล้ชิดกับกลุ่มลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ได้มากยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆในการเป็นผู้ผลิตหรือผู้ให้การบริการกับสถานที่ต่างๆ มีทั้งข้อดีข้อเสียมากมายข้อดีคือการที่ได้รับ feedback นั้นมาสู่บริษัทจะทำให้มีการพัฒนาหรือปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นการกระตุ้นบุคลากรภายในบริษัท

เพราะถ้าหากเกิดสถานการณ์ในแต่ละครั้งจะทำให้มีการตื่นตัวอย่างมากในบริษัทนั้นๆเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วซึ่งเรานี่เองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากและเป็นข้อดีที่ทำให้บริษัทเรานะสามารถแก้ไขได้ตรงจุดตามความชำนาญของแต่ละคนเพื่อ มีโอกาสสร้างโอกาสในการขยายตลาดต่างๆเพิ่มความรู้ความเข้าใจและทัศนคติต่างๆเกี่ยวกับลูกค้ามากยิ่งขึ้น ผลิตสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆนำสิ่งเหล่านั้นไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในบริษัทของตัวเอง ข้อเสียถ้าหากความคิดแบบมากเกินไปจะทำให้บริษัทเรานะสูญเสียความเป็นตัวเองและทำให้พัฒนาสิ่งที่ไม่เป็นจุดมุ่งหมายของบริษัทแต่ก่อนหน้านั้น มีการทำตลาดยังไม่ตรงจุดเพราะในปัจจุบัน

อย่างที่รู้กันว่ามีความต้องการอย่างหลากหลายหากยึดความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นหลักอาจจะทำให้มีการผลิตสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ไม่ตรงกับความต้องการของบุคคล นี่เองจึงเป็นข้อดีข้อเสียในการที่นำ feedback นั้นมาพัฒนาส่วนต่างๆของโครงสร้างหรือแม้แต่จะเป็นสายการผลิตรวมถึงกระบวนการต่างๆการผลิตขององค์กรต่างๆ

ต่างๆเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ดีในการที่นำมาปรับใช้หรือพัฒนาศักยภาพในการทำงานแต่ถ้าฟังมากเกินไปจะทำให้สูญเสียความเป็นตัวเองของบริษัท ควรชั่งน้ำหนักให้ดีว่านำมากี่เปอร์เซ็นต์อาจจะนำข้อความคิดเห็นเหล่านั้นมาพัฒนา 30% และใส่ความเป็นตัวเองของบริษัทอีก 70 เปอร์เซ็นต์เพื่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนหรือเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เองว่าบริษัทนี้มีความมั่นคงเป็นอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามในอีกแง่มุมหนึ่งบริษัทนี้ก็มีการมองเห็นถึงความต้องการต่างๆของผู้บริโภค

 

 

สนับสนุนโดย  bk8

Comments are closed.