ประเทศที่มีการย่ำแย่มากที่สุด

ประเทศที่มีการย่ำแย่มากที่สุด

บริษัทเมอร์เซอร์ได้เป็นหนึ่งของบริษัทเมอร์ที่ได้คอยให้คำปรึกษาทางทรัพยกรด้านบุคคลที่ใหญ่มากที่สุดของโลกและยังมีการบอกกล่าวเกี่ยวกับเมืองที่ได้มีคุณภาพของชีวิตที่แย่มากที่สุดมากว่า450เมืองทั่วโลกที่ทางด้านบริษัทเมอร์เซอร์ได้จัดการตรวจคัดเลือกเกี่ยวกับเมืองนั้นๆที่เป็นเมืองแย่มากที่สุดและประเทศที่เลวร้ายมากที่สุดจะมีประเทศอะไรบ้างมาดูกันเลย

เมืองอาเม ประเทศไนเจอร์

ประเทศไนเจอร์ได้เคยติดอันดับประเทศที่ได้มีการยากจนมากที่สุดในลำดับประเทศและยังมีหนี้สินที่มากที่สุดอีกประเทศหนึ่งทางด้านของภูมิประเทศส่วนใหญ่ต่างก็ได้เป็นพื้นที่ของทะเลทรายได้เป็นแหล่งเพาะปลูกที่น้อยมากด้านของพื้นที่ทะเลทรายขยายตัวและกินผืนพื้นในการทำเพาะปลูกนั้นไปเรื่อยๆปละยังประสบปัญหาด้านของภัยแร้งกันอยู่บ่อยครั้งระบบสาธารณะสุขและระบบการศึกษานั้นได้มีการล้าหลังเป็นอย่างมากและมีอันตราในการเรียกรู้หนังสือของประชาชนต่ำมากที่สุดประเทศหนึ่ง

ในโลกประชาชนได้มีการขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงเพราะเป็นผลมาจากฝูงตั๊กแตนระบาดในปีประมาณ2004จึงได้ทำให้พืชผลด้านต่างๆที่มีความจำเป็นอยู่ภายในประเทศนั้นก็ได้เริ่มมีการขาดแคลนเป็นอย่างมากอีกทั้งยังต้องใช้ค่าใช้จ่ายอย่างมหาสารเพื่อที่จะได้นำเข้าด้านของอาหารที่มีความจำเป็นและในประเทศยังมีทั้งการประทวงได้มีการทุจริตของรัฐบาลกันอยู่บ่อยครั้งรวมทั้งมีกลุ่มโบโกฮารามที่ได้มีการก่อความไม่สงบเหมือนกับว่าคอยซ้ำเติมทำให้ประเทศนี้ได้มีความย่ำแย่ลงไปอีก

เมืองบามาโก ประเทศมาลี

ประเทศมาลีหรือสาธารณรัฐมาลีได้เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กๆตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปเอฟริกาด้านเหนือที่ติดกับประเทศแอลจีเรียประเทศมาลีนั้นได้เป้นประเทศที่ไม่มีทางออกไปสู่ด้านนอกของทะเลและทางทิศตะวันออกได้มีการแห้งแร้งมากเพราะได้เป็นทะเลทรายจะมีแต่เพียงทิศใต้เท่านั้นที่เป็นเพียงพื้นที่สีเขียวประเทศมาลีนั้นได้เป็นประเทศที่ด้อยและยังเป็นประเทศที่ยากจนมากที่สุดทั้งยังมีประชากรเพียงแค่14.5ล้านคนเท่านั้นเมืองหลวงที่มีชื่อว่าบามาโก ประเทศมาลีนั้น

ได้เคยเป็นอาณานิคมของด้านฝรั่งเศษมาก่อนและจะพึ่งมาได้เอกราชในปี2503ประเทศมาลีนั้นสามารถที่จะผลิตทองคำได้มากที่สุดเป็นอันดับ3ในทวีปเอฟริกาอังทั้งยังได้มีทองคำที่สำรองเอาไว้อีกเป็นจำนวนมากที่รอการขุดนำเอาขึ้นมาใช้และยังมีแร่ยูเรเนียมสำรองไม่น้อยกว่า5,000ตันแต่ประเทศมาลีมีคนจ้อเข้าผลประโยชน์อยู่หลายกลุ่มทำให้เกิดความขัดแย้งแล้วก่อกฏบภายในเมืองเศรษฐกิจของมาลีจึงพังพินาศลงประชาชนอดยากขาดแคลนอาหารอยู่ในสภาวะที่ไม่ปลอดภัยในทรัพย์สินตลอดเวลา

 

สนับนุนโดย  เว็บพนันออนไลน์

Comments are closed.