โครงการเราไม่ทิ้งกันควรปรับเกณฑ์ใหม่คนเดือดร้อนไม่ได้เงิน

โครงการเราไม่ทิ้งกันควรปรับเกณฑ์ใหม่คนเดือดร้อนไม่ได้เงิน

โครงการเราไม่ทิ้งกันควรปรับเกณฑ์ใหม่คนเดือดร้อนไม่ได้เงิน คนได้เงินไม่เดือดร้อน

           จากกรณีที่รัฐบาลออกมาช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19บริการออกโครงการเราไม่ทิ้งกันช่วยให้ประชาชนที่มีความเดือดร้อนเข้าไปทำการลงทะเบียนเพื่อทำการรับเงินยาวเป็นจำนวนถึง  5,000 บาท บาทต่อเดือนซึ่งประชาชนจะได้รับเงินทุกๆเดือนเป็นระยะเวลา 6 เดือนติดต่อกันโครงการนี้มีการให้ลงทะเบียนมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 27 มีนาคมเป็นต้นมาและมีผู้ที่สนใจมาลงทะเบียนเป็นจำนวนมากและมีหลายคนที่ไม่ผ่านการได้รับสิทธิ์การลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาซึ่งมีการระบุว่าตนเองนั้น

ต้องทำงานพิเศษหาเลี้ยงตนเองส่งตนเองหรือแม้แต่พวกคนงานก่อสร้างกลุ่มคนเหล่านี้ไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากว่าไม่ผ่านเกณฑ์แต่เมื่อวันที่ 8 เมษายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันแรกของการโอนเงินให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการเราไม่ทิ้งกันบนรถกดกับพบว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแต่ละคนที่ได้รับเงินไปนั้นต่างก็มีการโพสต์ข้อความไม่เห็นคุณค่าของเงินที่ได้รับ

ซึ่งบางคนก็โพสว่าเงินที่ได้รับมาเป็นแค่เศษเงินซึ่งเป็นเงินที่เขาทิ้งไว้บนหลังตู้เย็นเท่านั้นหรือบางคนก็โพสว่าได้เงินค่าแต่งรถมอเตอร์ไซค์หรือบางคนก็โพสว่าจะเอาเงินดังกล่าวไปทำ Botox ใบหน้าซึ่งแต่ละคนที่มีการโพสต์ข้อความหลังจากได้รับเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลแล้วแสดงออกถึงไม่เห็นคุณค่าของเงินที่ได้รับรวมถึงไม่มีเหตุผลว่าตัวเองเดือดร้อนจนมีความจำเป็นต้องมารับเงินเยียวยาในครั้งนี้เลยในขณะที่มีอีกหลายคนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเช่นคนงานก่อสร้าง

ซึ่งไม่เข้าเงื่อนไขที่จะสามารถรับเงินดังกล่าวมาใช้ได้จำเป็นต้องหาเลี้ยงตนเองด้วยการออกหาปลาตามแม่น้ำลำคลองเพื่อมาประทังชีวิตตนเองทำให้เห็นว่าการคัดกรองของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบโครงการเราไม่ทิ้งกันนั้นยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเพราะจะเห็นได้ว่าคนที่ได้รับเงินไปนั้นไม่ได้เห็นคุณค่าของเงินที่ได้รับไปและไม่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆ

เนื่องจากบางคนก็ยังมีการโพสต์สมุดบัญชีของตนเองซึ่งมีเงินอยู่ในบัญชีเป็นล้านก็มีในขณะที่คนเดือดร้อนจริงๆอย่างชาวบ้านทั่วไปที่ทำงานรายวันกลับไม่สามารถที่จะรับเงินมาช่วยเหลือประทังชีวิตตนเองได้ซึ่งเงิน 5,000 บาทพอเดือนนี้ถ้าเทียบให้กับคนงานก่อสร้างแล้วเป็นเงินที่สามารถช่วยเหลือต่อชีวิตของเขาได้ทั้งเดือนเลยทีเดียวอย่างนั้น

ผู้ที่มีความรับผิดชอบกับโครงการเราไม่ทิ้งกันควรจะลองหามาตรการที่ดีกว่านี้ในการคัดกรองผู้ที่ควรจะได้รับเงินว่าใครบ้างที่สมควรจะได้รับเงินไปใช้ในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังมีปัญหาเช่นนี้ไม่ใช่เพียงแค่ใครกรอกข้อมูลอย่างไรก็ได้แต่ไม่ได้เดือดร้อนจริงแต่ก็ได้เงินไปใช้ 

Comments are closed.